Jón Valur Ólafsson er født og oppvaksen på Island, og sommaren 2007 flytta han til Norge. Han er gift med Helene Tyvold, og har to små barn. Saman driv dei med sau, gamalnorsk spelsau, i småskala. Bruket ligg ved kysten i Flora Kommune.

Han er utdanna ambulansearbeidar, og har jobba med akuttmedisin i snart 10 år. Jón fortel at planen er å bruke den erfaringa inn i prosjektet «Tryggare saman», der tanken er å mellom anna arrangere fyrstehjelpskurs for lokallaga. Samtidig skal han jobbe for å ha fokus på samfunnstrygging og HMS i landbruket.

Jón fortel at han også audmjukt tek over ansvaret for Norges Bondelag sitt Grunnskuleprosjekt. Haldningsarbeid for norsk landbruk må starte tidleg, og han er oppteken av me må sjå verdien av barn som framtidige forbrukarar av norsk mat.