Tyr Sogn og Fjordane planlegg og legg til rette for faglege møte, gardsbeøk og kurs med sikte på å utvikle kompetanse og skape interesse for ammekuproduksjonen.  Styret arbeider også med dei økonomiske vilkåra for produksjonen med utgangspunkt i at storleiken på buskapane i Sogn og Fjordane er mellom dei minste i landet.

Sogn og Fjordane Bondelag ynskjer fylkesstyret i Tyr lukke til med nytt arbeidsår.

Styret i Tyr Sogn og Fjordane ser slik ut for 2019/2020:

Leiar: Hogne Bjørklund

Nestleiar: Anita Sæther

Styremedlemer: Steinar Scanke, Frode Grinde og Sonja Skaare Esperød.

Vara i rekkefølgje: Jan Henry Tverberg, Erlend Brede Fossen og Jo Paulan Helgheim.

Frå venstre: Frode Grinde, Hogne Bjørklund, Erlend Brede Fossen, Steinar Schanke, Sonja Esperød Skaare, Jan Henry Tverberg og Anita Sæther.