Gaular. 

 

Stongfjorden.

 

Breim. 

 

Bondelaga i Flora kommune. 

 

Hyen.

 

Gulen.

 

Eid.

 

Listene.

 

Sandalen.

 

Naturbrukselevane på Mo og Øyrane Vidaregåande skule.