Aukar beredskapen

Publisert 20.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

 

FRÅ VENSTRE: Solveig Sperle (Kontormedarbeidar) og Aud Fossøy (Dagleg leiar).

 

- Hovudoppgåva vår er å skaffe kvalifisert arbeidskraft i seks kommunar. Lærdal, Aurland Årdal, Vik Sogndal og Luster.

Det fortel Aud Fossøy, dagleg leiar i Landbrukstenester Sogn SA. Ho fortel at laget har landbruksvikarar, beredskap ved sjukdom, i alle dei seks kommunane.

- Grunna koronaviruset ynskjer me å ha fleire enn dei faste vikarane våre i dei seks kommunane.

 

Tiltak

- Me har sendt ut e-post til bøndene våre med skriv om smittevernstiltak som dei sjølve skal setje i gang om dei blir sjuke av koronavirus.

Fossøy fortel at dersom ein bonde blir smitta og treng hjelp må vedkomende ta kontakt med dei. Vidare er det sendt ut ein e-post til alle avløysarane frå eit effektivt web-system.

- Me har fått fleire positive svar på e-posten, frå folk som ynskjer å stå på beredskapslista vår.

 

Er førebudde

- Tiltaka me har sett i verk gjer oss godt førebudde, seier Fossøy.

Sjølv om folk har meldt seg til å stå på beredskapslista, ynskjer ho at fleire melder seg.

- Ei kan klikke seg inn på våre heimesider og legge inn kontaktopplysningar der. For å kunne stå på lista må vedkomande vera kvalfisert. Erfaring frå landbruket må dokumenterast, held ho fram.

Har de ekstra etterspurnad så langt?

- Nei, det har me ikkje hatt endå avsluttar ho.

 

 

 

 

 

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Våre samarbeidspartnere