ÅRSMØTE PÅ BLIX HOTELL:  På møtet fekk laget ny leiar, Jo Risløv. (Han sit på høgre side av bordet, med stripete gensar).

 

Laget har mellom anna arrangert slåttegraut, noko som vart bra motatt. 

Når det gjeld arbeidsplanen er arbeid med politikarar, traktorkurs, HMS-kurs og slåttegraut nokre av punkta. 

Det var også val. Laget fekk mellom anna ny leiar. Jo Risløv overtek vervet etter Per Tistel.