Det møtte 17 personar på årsmøtet, dei er 30 i laget.

Medlemmene var veldig opptekne av prisen på å leige, eller kjøpe mjølkekvote. Eit tema dei håpa Bondelaget ville arbeide med framover.

Jimmy Hilleren tok attval, og held fram som leiar for laget.