HELD FRAM SOM LEIAR: Jostein Flatland.

 

På årsmøtet vart ulike saker diskutert. Mellom anna var det fokus på taksering av eigedomar,  i samband med eigedomsskatt i Sogndal.  

I 2016 vart Open gard arrangert på Kaupanger. Det var ein suksess.

Det var også diskusjon kring ein sti som tok areal.