Klokka 08.30 var møtet i gang.

 

Her går generalsekretær Per Skorge gjennom årsmeldinga for 2016.

 

Leif Slåtten, økonmisjef i Norges Bondelag.

 

Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag på talarstolen. 

 

Aslak Bonde hadde innlegget "Val 2017". Bonde er journalist.

 

Nils Magne Gjenedal hadde innlegg.

 

Bjarte Naterstad, leiar av Norges Bondelag si valnemd. 

 

Kari Sigrun Lysne på talarstolen. 

 

Årsmøtet til Norges Bondelag har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (48) som leiar. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleiar og Frøydis Haugen er valgt som ny 2. nestleiar for organisasjonen.

 

Lars Petter Bartnes.

 

Brita Skallerud blir takka for innsatsen, og den gode jobben ho gjorde som 2.nestleiar. 

 

Brita Skallerud.