FRÅ VENSTRE: Henriette Sunde, Ole Bjarne Hovland, Inge Brekke, Knut Tore Nes Hjelle, Kari Sigrun Lysne, Nils Magne Gjengedal og Anders Felde. 

 

OPNING AV MØTE: Syng bondesongen.

 

LEIAR I NORGES BONDELAG: Lars Petter Bartnes.

 

FRÅ VENSTRE: Henriette Sunde, Knut Tore Nes Hjelle, Kari Sigrun Lysne, Nils Magne Gjengedal og Anders Felde. 

 

REPLIKK: Anders Felde.

 

"HOMLEBOL": Kari Sigrun Lysne snakka om bruk av "homlebol" til pollinering i frukthagane.

 

STATSRÅD: Jon Georg Dale.

 

REPLIKK: Inge Brekke tok replikk på utfodringar med forvaltninga av hjortebestanden.

 

PÅ TALARSTOLEN: Knut Tore Nes Hjelle tok opp problemstillingar knytt til korleis kostnader som kan kome som følgje av krav om reduserte klimautslepp kan finansierast for mindre og mellomstore bruk.

 

OVERPRODUKSJON: Ole Bjarne Hovland snakka om at overproduksjonen er ein vilja politikk frå regjeringa si side.

 

DYKTIG GJENG: Inge Brekke, Merete Støfring, Ole Bjarne Hovland, Henriette Sunde, Anders Felde, Kari Sigrun Lysne, Nils Magne Gjengedal og Knut Tore Nes Hjelle.