På programmet står mellom anna handsaming av ulike saker og verveveke. Det er viktig at folk møter opp og deler meiningane sine. 

Årsmøtet er essensielt å få med seg, då ein også vel tilitsvalde for det komande året.