STYRET: Leiar Asle Magne Ellingsund, Kjell Humlestøl, Bodil H. Øren, Idar Øren, Marianne Kvalvik Kvamme og Stein Ove Svardal.

 

12. oktober hadde Eikefjord Bondelag årsmøte. 

Laget har mykje aktivitet og er mellom anna med på Open Gard og Eikefjorddagane. 

Ei av sakene som skapte mest engasjement på årsmøte,var lausdriftskravet. Laget meiner ein må få meir økonomisk støtte for å klare dei store innvesteringane det er å bygge nye fjøs. 

 

Fokus på medlemsverving 

VAR PÅ ÅRSMØTE: Styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag, Nils Magne Gjengedal

 

Vidare tok dei opp medlemsverving. Ei sak laget skal ha fokus på utover hausten. 

Dette var eit møte med mykje engasjement og gode diskusjonar. 

Styret i Eikefjord Bondelag tok attval på årsmøte.