HELD FRAM SOM LEIAR: Erling Nesse.

 

2. november hadde Eidsbotn Bondelag årsmøte.  

Laget har 41 medlemmer, det er ein auke på eit medlem sidan i fjor.  

I løpet av året har leiar Erling Nesse, delteke på arrangement i regi av fylkeslaget. Sist vinter/vår planla laget aksjonar i tilfelle brot under jordbruksforhandlingane. 

Erling Nesse tok attval, og held fram som leiar for laget.