På møtet vart ulike tema teke opp. Ei sak som verkeleg engasjerte var hjorteforvaltninga i kommunen. 

Heile styret tok attval.