Balestrand Bondelag har delteke på dei fleste av arrangementa i regi av fylket. Lokallaget har også vore til stades på Torgdagen hausten 2015. Hovudfokuset då var enkeltbønder/meldlemmer. 

På neste årsmøte vert styret si samansetjing og omfang eiga sak.

Leiar i Balestrand Bondelag, Per Asbjørn Målsnes, tok attval.