2015 vart prega av mange høyringssaker både på nasjonalt og lokalt nivå. Viktige tema var forenkling, lausdriftkrav, marknadsbalansering, eigedomsregelverk og forslag til skatteendringar. Fleire av sakene finn ein omtala i årsmeldinga til Sogn og Fjordane Bondelag for 2015. 

Det vart ikkje høve til mykje tilvenningstid for den nye fylkesleiaren, då regjeringa har sett i spel store delar av verktykassa i norsk landbruk.

 

 

Les årsmeldinga her.