Bilete er frå årsmøte i  fjor haust.

 

Fyrste del av møtet vil vera felles for dei tre laga. Då vil leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, orientere om aktuelle saker. Det vert særskild fokus på auka matproduksjon i Sogn og Fjordane, inntektsutvikling for små og mellomstore bruk og sau - er det ein gryande start på overskot? 

 

Anders Felde kjem på årsmøte.

 

Vidare vert det servert middag, før laga deler seg og held separate årsmøte.