Dei som deltok på årsmøtet i Norsvin Sogn og Fjordane ser tydeleg at overproduksjonen i svinenæringa gjev ein dårleg økonomi for dei som produserer.  Mål nummer ein vil vere å få marknaden i balanse, og difor vil det ikkje vere rom for å auke målprisen dette året, vart det sagt i årsmøtet som vart skipa til i Førde tidlegare i februar.

På årsmøte middagen vart Frode Fjellestad gjort stas på med diplom og blomar etter å ha flest avvente grisungar pr.purke.  Den same utmerkinga fekk Fjellestad i 2018 så her snakkar vi om ein svært dyktige svineprosusent.

Bilete frå v: Johannes Nedrebø, Per Inge Midtbø, Oddvar Aase, Øyfrid Strand og leiar Arne Einar Reed. Frode Fjellestad er nestleiar i styret.  Han kom ikkje med på biletet :)