Årdal Bondelag vurderer samanslåing med Lærdal Bondelag

Publisert 16.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Vi er ikkje så mange aktive bønder att i Årdal kommune, så ei samanslåing med Lærdal Bondelag kan vere ei bra løysing for oss, seier leiar Ole Bjarne Hovland.

Årdal Bondelag hadde årsmøte samstundes med Lærdal Bondelag.  Hovudsaka i møtet var drøfting av eventuell samanslåing med Lærdal Bondelag.  Styret fekk i oppdrag frå årsmøtet å jobba videre med saka for ei eventuell samanslåing hausten 2020.

Staute karar frå Årdal kommune f.v. Erik Skogli, Ole Bjarne Hovland og Per Bjørkum

 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere