Anders Felde har vore leiar i Sogn og Fjordane Bondelag sidan mars 2015, og blir no innstilt som leiar for eitt nytt år. Ole Bjarne Hovland vert òg innstilt som nestleiar for eitt nytt år.  

Ny inn i styret er Gry Ingvild Agjeld frå Agjelda i Olden. Gry Ingvild driv med sau, og har vore 1.vara til fylkesstyret det siste året. Slik sett har ho god kjennskap til organisasjonen og arbeidet i fylkesstyret. Nils Magne Gjengedal er innstilt til attval, medan Kari Sigrun Lysne er ikkje på val i år.  

Som vara til fylkesstyret  innstiller valnemnda følgjande i nummerrekkefølgje:
1. Ellen Kristin Eiken, Hellevik
2. Olav Høyheim Einan, Hafslo
3. Mathilde Dolen Nesje, Oppstryn

Valet av nytt styre for arbeidsåret 2020 skjer på fylkesårsmøtet på Skei fredag 6.mars.

Kontaktperson: Leiar i valnemnda Kjell Humlestøl, tlf 91819552