Dale deltok i dag på den offisielle opninga av Ciderhuset Économusée – Handverkarar i arbeid, i Balestrand.

I det høve ville Sogn og Fjordane Bondelag  konfrontere Dale med jordbruksoppgjeret.

- Vi  ville stoppe han på veg inn til opninga, slik at vi fekk han i tale, fortel fylkesleiar Anders Felde.

 

Sogn og Fjordane Bondelag strekar under at ein med aksjonen ikkje skulle råke Ciderhuset.