Ein glad gjeng som er klar for AgroNodVest 2018. Frå venstre står Anders Felde, Dag Arne Helle og Norunn Ulvedal. 

 

Det er mange som har teke turen til Loen i dag.

 

Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Bondelag) ynskjer velkomen til AgroNordVest 2018.

 

Innleiing ved Hanne Refsholt, Konsernsjef i Tine SA.

 

Innleiing ved Hans Thorn Wittusen, Visekonsernsjef i Nortura SA. 

 

Innleiing ved John Arne Ulvan, Konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

 

Innleiing ved Elisabeth Morthen, Administrerande direktør i Gartnerhallen.

 

Kaffipause.

 

Geir Støfring (leiar i Jølster Bondelag) og Marianne Kvalvik Kvamme (styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag).

 

Leiaren i Eikefjord Bondelag, Asle Magne Ellingsund, kosar seg på AgroNordVest.

 

Jan Erik Fløtre og Knut Tore Nes Hjelle er på plass.

 

2.nestleiar i Norges Bondelag Frøydis Haugen.

 

Margun Myrmel Øren.

 

Pausen er over, og det er klart for debatt og spørsmål.

 

I panelet sit John Arne Ulvan, Hanne Refsholt, Elisabeth Morthen og Hans Thorn Wittusen. 

 

Nils Magne Gjengedal  (styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag) var ein av mange som hadde spørsmål til panelet.

 

Vemund Aartun (Seniorrådgjevar Innovasjon Norge Sogn og Fjordane) hadde innleiing om Innovasjon Norge sine verkemidlar, eit grunnlag for utvikling av Vestlandsjordbruket. 

 

Kvifor bli bønder i Haukedalen? No har Steffen Fjørstad si innleiing. 

 

Siste innlegg for dagen held Ann Kristin Nes frå Askvoll. Ho fortel om garden sin, og kvifor ho valde å satse på ammeku.