Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Årdal Bondelag held fram som eige lokallag

- Da er kjekt å ha årsmøte samstundes som Lærdal Bondelag, slik at vi kan ha felles fagdel, men vi held fram som eige lag også i 2019 seier Ole Bjarne Hovland som er leiar i Årdal Bondelag.

Imponerande oppmøte på årsmøtet i Veitastrond Bondelag

- Eg er godt nøgd med at 23 av medlemene i Veitastrond Bondelag deltok på årsmøtet. Det vitnar om engasjement, seier leiar Jimmy Hilleren som held fram i leiarstolen etter årsmøtet.

Me har laga julekalender

Me har laga julekalender

Tradisjonen tru har Sogn og Fjordane Bondelag laga julekalender i år også. Her får du eit lite glimt av det du har i vente frå 1. - 24. desember.

Open Gard fungerer godt i Flora

- Vi har eit godt samarbeid med dei to andre laga i Flora. Ved å skifte på å ta ansvaret for Open Gard klarar vi å gjennomføre tilskipinga kvart år i kommunen vår, seier leiar i Flora Bondelag Leidulv B. Stavø

Opptekne av kva tenester "nye Sogndal kommune" kan yte til landbruksnæringa

- Vi er spent på kva plass landbruket vil få i den nye Sogndal kommune. Landbruket er ei viktig næring, og det vil vere avgjerande at kommunen har både tilsette og politikarar med god kunnskap om landbruket, seier leiar i Sogndal Bondelag Jostein Flatland

Utfordringar med å finne nytt styre i Selje- og Stadtlandet Bondelag

Leiar i Selje- og Stadtlandet Bondelag, Salvatore Ligia ynskjer avløysing, men det hadde ikkje lukkast valnemnda å finne ny leiar til årsmøtet.

Dyra sin "advokat"

- Det er viktig å ha respekt for rollene våre, sa Regiondirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland då han innleia på leiarmøtet til Bondelaga i Hordaland og Sogn og Fjordane i dag

Leiarmøtet skal vere ein arbeidsverkstad

- Dette skal vere ein arbeidsverkstad, der det skal vere høgt under taket, sa dei to fylkesleiarane Kjetil Mehl og Anders Felde då dei opna det felles leiarmøtet til Hordaland og Sogn og Fjordane i Førde.

Arkiv

Våre samarbeidspartnere