Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

-No er det nok

No er det nok

Lisensjakta må framskundast seier Ole Bjarne Hovland, nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag.

E39 og naturskade viktige tema i Jølster

Nokon av deltakarane på årsmøtet i Jølster Bondelag

- Jordvern må vege svært tungt når trasè for E39 frå Skei til Byrkjelo skal vedtakast, heiter det i fråsegna frå årsmøtet i Jølster Bondelag

Rundballeplast engasjerer i Sogn

- Vi har hatt ei fantastisk god ordning med utplassering av containerar i regi av SIMAS, seier leiar i Hafslo Bondelag Claus Rumohr Moe

- Vi må forstå verdien av skogen vår!

Kan skogen vere ein del av løysinga på utfordringane vi har i forhold til klima og sysselsetjing?

Føreseieleg landbrukspolitikk er avgjerande

Styret i Holmedal og askvoll Bondelag

- Vi toler ikkje slike dramtiske endringar som låg føre tidlegare i haust når det gjeld veterinærordninga seier leiar i Holmedal og Askvoll Bondelag Jostein Kumle

Nokon må ta ansvar

Svein Per Ervik

- Vi treng eit eige Bondelag her i nordvest var den klare meldinga frå årsmøtet i Selje- og Stadlandet Bondelag. Svein Per Ervik tok ansvar og vart vald som ny leiar.

-  Eg har alltid hatt ei interesse for landbruk

Rolf-Daniel Midtun

Møt Rolf-Daniel Midtun, ein engasjert og drivande dyktig ung bonde frå Eivindvik.

Gardsbesøk hjå Andreas Bolset

På gardsbesøk

Under samlinga for unge bønder på Skei reiste me på kjekt gardsbesøk til Andreas Bolset. Sjå bilder frå turen her.

Våre samarbeidspartnere