Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Velkomen til fagmøte om jord i Aurland

Velkomen til fagmøte om jord

God jord er kjelda til friske avlingar og god økonomi. Kva kan gjerast for å betre matjorda? Velkomen til ope fagmøte med erfaringsdeling frå jordfruktbarhetsprosjektet ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Knut Tore Nes Hjelle held fram som leiar i Eid Bondelag

Onsdag 24.oktober hadde Eid Bondelag årsmøte i Heggjabygda Grendahus.

- Perfekt natur for geiter

Besøk hjå Sigurd Vikesland

På garden Vikesland i Aurland kommune har Sigurd og Grethe satsa på geiter.

Halvor Brosvik ny leiar i Nordre Gulen Bondelag

Halvor Brosvik ny leiar i Nordre Gulen Bondelag

Mandag 22. oktober hadde Nordre Gulen Bondelag årsmøte i dei flunkande nye lokala til Tveita mat.

- Bli medlem i Bondelaget du også

- Bli medlem i Bondelaget du også

Nils Magne Gjengedal er stolt medlem i Sogn og Fjordane Bondelag, no håpar han at endå fleire blir med på laget.

Arild Herstad held fram som leiar i Naustdal Bondelag

Årsmøte i Naustdal BL 2018

17.oktober hadde Naustdal Bondelag årsmøte på Håjen Kafê.

- Dette var voldsomt overraskande

- Dette var voldsomt overraskane

Olav Høyheim Einan frå Luster kan verte årets unge bonde.

Jorunn B.Roset held fram som leiar i Nordsia Bondelag

Jorunn B.Roset  held fram som leiar i Nordsia Bondelag

22.oktober hadde Nordsia Bondelag årsmøte på ungdomshuset på Fjelli.

Arkiv

Våre samarbeidspartnere