Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Saltsteinforbud gir store ulemper

Når villreinen er borte og de gamle salteplassene er stengt, er det ikke lenger behov for et totalforbud mot saltsteiner i Nordfjella, mener beitebrukerne.

Førebu deg på mykje regn

- Om vermeldingane skulle slå til med mykje regn i kveld og dagane framover, så er det greit å ha gjort litt førebuingar seier Fylkesleiar Anders Felde. Han oppmodar alle om å ta ei ekstra runde og reinske avløp og grøfter der ein har høve til det.

Velkomen til Open Gard på Mo

Velkomen til Open Gard på Mo

Søndag 1.september er det klart for Open Gard på Mo jordbruksskule i Førde. Arrangementet tek til klokka 12.00 og er ferdig klokka 16.00.

-Fryktar for dyrevelferda

-Fryktar for dyrevelferda

I kommuneproposisjonen for 2020 foreslår Kommunalminister Monica Mæland å gå vekk frå å øyremerke midlar til veterinærvakt i kommunane, og legge midlane inn i kommunane si rammefinansiering.

- Vi treng politikarar som brenn for vestlandsbonden, og som brenn for norsk matproduksjon

Politikarar på tur til Vik

Måndag 19.august var fylkespolitikarane i nye Vestland på besøk til Vik i Sogn. Der sto mellom anna gardsbesøk og kulturminnevandring i aktivt jordbrukslandskap på programmet.

Velkomen til Open Gard i Eikefjord

Velkomen til Open Gard i Eikefjord

Søndag 25.august er det Open Gard på Listene Gard i Eikefjord. Der kan du mellom anna sjå på dyr, og kjøpe god mat.

- Me fekk god dialog med politikarane som var med

- Me fekk god dialog med politikarane som var med

Mange tusen sau beitar i høgfjellet i Sogn. Laurdag 17.august fekk fylkespolitikarane i nye Vestland vera med til fjells.Fokus var rovdyrpolitikk og beitebruk i CWD-sona.

Passiv Elvestuen om framtidig matproduksjon.

Lesarinnlegg frå fylkesleiar Anders Felde.

Lesarinnlegg frå fylkesleiar Anders Felde.

Våre samarbeidspartnere