Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Sommarvikar som veterinær i Gloppen i 26 år

Gjengedal Aarbergsbotnen

Kva i alle dagar får ei kvinne som i kring 30 år har vore busett i Trøndelag, og som no er tilsett i eit konsulentselskap med fokus på næringsutvikling til å halde fram som ferievikar for veterinærane i Gloppen? undra Nils Magne Gjengedal seg på.

Under- og overgraut til olsok

Under- og overgraut har lang tradisjon som festmat på merkedagar, bryllaup og som sengjamat. So god at ein nybakt far frå Breim skal ha sagt det var det beste med å bli far...

KSL-revisor under korona-pandemien

Me har snakka med ein KSL-revisor om kva tiltak dei har gjort under korona-pandemien. Les saka og få tips til bruk av KSL-systemet ditt.

Stortingsrepresentant på beitetilsyn

Beitetilsyn på Filefjell med Stortingsrepresentant Westgård-Halle

- Fleire Stortingsrepresentantar bør gjere som Lene Westgård-Halle, og setje av ei sommarferieveke til å verte betre kjend med norsk næringsliv seier Ole Bjarne Hovland, som er nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag

Kva gjer Eid Bondelag i år som Malakoff er avlyst?

Eid Bondelag ligg ikkje på latsida sjølv om da ikkje blir scenebygging i år. Høyr Knut Tore Nes Hjelle fortelje om planane deira i videoen nedanfor!

Traktor i trafikken

Det oppstår for ofte farlege situasjonar kring traktorkøyring i trafikken. Anders Felde kjem med ei oppmoding til traktorførarar og andre billistar i sommar.

Tilsyn på beite i ulvetider

Me stod på ei høgde, midt i fjellbeitet til sauebonden sist onsdag. I kikkerten ser me ein sau og to lamb som går langs eit vatn. Torsdag morgon kjem telefonen frå ein turgåar. Sauen og lamma ligg drept i lyngen. Eit anna lam spring uroleg rundt med blodig hals.

Travle dagar for ein grisebonde

Kvar 11 veke har Frode Fjellestad 5 travle dagar med grising (grisefødsel). Sjekk ut videoen han har delt med oss.

Våre samarbeidspartnere