Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Regionale miljøtilskot i Vestland

For 2019 blir det eit nytt felles regionalt miljøprogram for Vestland fylke. Dette medfører endringar for søkjarar i Sogn og Fjordane.

Viktig styrking av krav til dyrevelferd i svineproduksjonen

Anders Felde

- Vi i Sogn og Fjordane Bondelag er positive til at ei samla svinenæring vil stille strengare krav til dyrevelferda i næringa, seier leiar i Sogn og Fjordane Bondelag Anders Felde i ein kommentar til næringa sitt møte med Statsråd Olaug Bollestad i dag.

Hjorteskade på skog

- Kva er vitsen med å plante ny skog når hjorten kjem kort tid etterpå og riv opp opp plantene og bit toppane av dei? Vi deltok på fagdag i Ålfoten med temaet hjort, skog og gras.

På tur til Stavang

På tur til Stavang

Me fekk vera med Marcel Johannes Foekema, sjåfør hjå Tenden Miljø, og hente landbruksplast. Denne gongen køyrde han til Stavang i Flora kommune, og du kan sjå video frå turen her.

Utfordrande beitesommar i CWD sona

Saltstein er avgjerande for å kunne styre beitebruken ved beiting i utmark. - Når beitebrukarane i Nordfjella ikkje kan bruke saltstein, grunna sjukdomen CWD som vart oppdaga på villreinen i området for to år sidan vil dette medføre svært mykje ekstraarbeid, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland

-Viktig plattform for vidare grøn omstilling og utvikling av norsk matproduksjon

-Viktig plattform for vidare grøn omstilling og utvikling av norsk matproduksjon

I dag inngjekk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag klimaavtale med Regjeringa.

Open fjøs i Vik

Vellukka fjøsopning i Vik

6.juni var det Open Fjøs hjå Pridla Samdrift i Vik i Sogn. Rundt 70 interesserte deltok

-Uakseptable haldningar

-Uakseptable haldningar

Onsdagskveld sendte NRK Brennpunkt filmen «griseindustriens hemmeligheter». Fylkesleiar Anders Felde er sjokkert over det han har sett.

Våre samarbeidspartnere