Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Flott tiltak for yngre bønder i Indre Sogn

- Jammen er eg heldige eg, som fekk lov å innleie for kring 30 unge engasjerte bønder på kveldskurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland

Sertifiseringskurs i brannsikring ved varme arbeid

  Sertifiseringskurs i brannsikring ved varme arbeid

Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Bli kvalifisert til å kontrollere at hjortekjøtet er sjukdomsfritt og av god kvalitet!

Skogbrukets Kursinstitutt inviterer til kurs i feltkontroll for hjorteviltkjøt.

Produksjonsdelinga i norsk landbruk må på agendaen

- Vi må våge å ta dei vanskelege diskusjonane no, skal vi kunne sikre matproduksjon i heile landet, sa fylkesleiar Anders Felde til Statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet Widar Skogan, då han besøkte Hafslo i går

I dag besøker Statssekretær Widar Skogan (KrF) Sogn

I dag besøker Statssekretær Widar Skogan (KrF) Sogn

Bakgrunnen for besøket er utfordringane kring investeringane på små og mellomstore mjølkebruk, og utfordringane kring sentralisering av norsk mjølkeproduksjon. Sjå programmet for dagen her.

Anders Felde innstilt som leiar i Sogn og Fjordane Bondelag

Innstillinga frå valnemnda i Sogn og Fjordane Bondelag er klar, og Anders Felde er innstilt til sitt 6.år i leiarstolen for fylkeslaget.

Maskinførarkurs 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer maskinførarkurs. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Spanande nytt fagskule-tilbod på Mo

Per i dag Noregs einaste fagskule-studie med kopling mellom robot-teknologi og landbruk startar opp på Mo frå hausten av!

Våre samarbeidspartnere