Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Gode søkartal til agronomutdanninga for vaksne på Mo

Fristen for å søke på agronomutdanninga for vaksne gjekk ut 1.mai, og plassane ligg an til å bli fylt opp.

Utkjøpsordninga må ikkje endre produksjonsfordelinga

Anders Felde

- Eg håpar at ein følgjer opp utkjøpsordinga, slik at dei kvoteregionane som ikkje medverkar med sin del i utkjøpsordninga må bidra gjennom at Staten held igjen kvote som skal seljast ut igjen, seier fylkesleiar Anders Felde i ein kommentar til tal frå Landbruksdirektoratet for utkjøpsordninga for mjølk.

Bli med på Bonde-TV

Tysdag 19.mai vert det sau og lam i alle kanalar når Bondelaget arrangerer Bonde-TV.

Det vårast i Sogn og Fjordane

Det vårast

Nokon plassar har våren kome lengre enn andre i Sogn og Fjordane. Her kjem ei statusoppdatering frå tre av lokallagsleiarane våre.

Korleis påverkar koronakrisa jobben din?

Landbrukssjef om koronasituasjonen

Me tok ein prat med Trine Alme, landbrukssjef i Gloppen kommune.

Ungdomscamp på Mo

Ungdomscamp på Mo, 22.-26. juni 2020

Mo og Øyrane vidaregåande skule arrangerer ungdomscamp frå 22. til 26. juni, og det er med stor glede dei inviterer ungdomsskuleelevar frå 8. og 9. klasse til ei kjekk veke på Mo.

Ledige stillingar i NLR Vest SA

Er du på utkikk etter nye utfordringa knytt til landbruk?

- Dette ser me lyst på

Endeleg er Bondens marked på plass igjen.

Endeleg er Bondens marked på plass igjen.

Våre samarbeidspartnere