Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Ein snek av sommarkjensle

Juni - den første somarmånaden er endeleg her. Den starta bra med sol og varme, det betyr at både dyr og menneskjer kan nyte dagane ute.

Regionale miljøtilskot for Vestland 2020

Regionale miljøtilskot for Vestland 2020

Gjennom regionalt miljøprogram for Vestland kan bønder søke tilskot til mellom anna til hausting av bratt eller veglaust areal, beitebruk, stølsdrift, skjøtsel av biologisk mangfald og kulturminne. Sjå info frå fylkesmannen her.

Forskrift om myrforbod kom denne veka

Forskrifta frå regjeringa om stopp i nydyrking av myr kom tysdag denne veka. Stopp i nydyrking av myr gir lågare dyrkingsreservar for framtidig matproduksjon, seiar leiar i Sogn og Fjordane Bondelag Anders Felde.

Godt å samlast i same rommet att

Fylkesstyret 2020

- Det var kjekt å kunne møtast att etter fleire månader med skypemøte, seier nestleiar Ole Bjarne Hovland i ein kommentar til at fylkesstyret hadde sitt første fysiske møte på 3 månader i Førde i går

Slapp av om du kan, heng i om du må

Kva skal denne vekas lokallagsleiarar gjere i pinsehelga? Og kva er sjansen for å oppleve havørn og sauer side om side?

- Vi kjem sterkt tilbake i 2021!

Styving - Landbruksmessa i Vestland er som følgje av koronasituasjonen utsett til september 2021.

Kan vi freiste med litt rabarbradessert?

Torsdag og snart langhelg. Då passar det bra med litt heimelaga rabarbradessert med norske råvare.

Reinsdyr i Gjengedalen

Reinsdyr i Gjengedalen

Sjå videosnutt frå styremedlem Nils Magne Gjengedal her.

Våre samarbeidspartnere