Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Sommarhelsing frå Haresporet

Sommarhelsing frå Haresporet

Marita Skeie, rådgjevar i Sogn og Fjordane Bondelag, har gått ut i fødselspermisjon.

Sommareventyret med ei ramme i bagasjerommet

#komhit #ikjefjord

- So spanande det er å jobbe i Bondelaget og få reise rundt og oppleve verdiskapinga i eigen heimkommune, seier Hanne Lisbeth Nybø. - Det er ikkje måte på kor mange flinke folk som skapar uerstattelege verdiar for landet vårt, på sørsida av Sognefjorden, i ein liten del av min eigen heimkommune.

Ungdomscampen på Mo = rekruttering til naturbruksutdanning?

Ungdomscampen på Mo er eit ledd i å auke rekrutteringa til naturbruksutdanninga. Vi har sjekka med årets deltakara kva framtidsplanar dei har knytt til utdanning.

Lammekjøt på grillen

Sommar = grilltid! Har du prøvd å ha lammekjøt på grillen?

Jonsoktradisjonar

Vi har tatt ein prat om jonsokstradisjonar med avdelingsleiar ved Sunnfjord Museum, Marie Nicolaisen.

Slåtten er godt i gang - då passar det vel å dele nokon lokale ferietips?

I ei travel tid for bonden er det òg viktig å ta seg ei lita pause, kanskje med ei oppdagelsesferd i nærmiljøet? Her kjem både slåttestatus og ferietips frå tre lokallag.

Fyll opp gyllevognene med vatn

- Når dei fine dagane kjem på den tida på året at plantane og tre veks raskast, tørkar det svært raskt ut i terrenget seier fylkesleiar Anders Felde Han oppmodar alle bønder, som har gyllevogner, om å fylle dei opp med vatn, slik at dei kan vere ein del av beredskapen.

- Det blir nok ikkje ein middels sesong

Tidleg vår og kulde i mai, kva har det hatt å seie for frukt- og bærprodusentane våra?

Våre samarbeidspartnere