Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Vi kan ikkje ete oss ut av klimakrisa

Anders Felde

- Vi har inngått ei avtale med regjeringa for å kutte i landbruket sine utslepp innan 2030. Vi har også låge utslepp allereie samanlikna med dei fleste land i verda, og vi arbeider kvar dag for eit endå lågare klimaavtrykk av norsk matproduksjon, men vi kan IKKJE ete oss ut av klimautfordringa seier Anders Felde i ein kommentar til dagens presentasjon av Klimakur 2030

Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel

Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel

Sjå oversikt over kursa frå Norsk Landbruksrådgiving Vest her.

Landbrukskonferanse i Ørsta

Landbrukskonferanse i Ørsta

Landbrukskonferansen 2020 vert arrangert på Ørsta kulturhus onsdag 5. februar kl 10.00 – 15.45.

Regionmøterunden er i gong

I alt vert det skipa til 10 regionmøte kring i fylket denne veka. I Stryn møtte styremedlemene Kari Sigrun Lysne og Nils Magne Gjengedal ei engasjert forsamling med representantar frå alle di 6 lokale Bondelaga i kommunen

Nordfjording tek over viktig statsrådpost

- Da vil vere viktig at Sveinung Rotevatn evnar å lytte og ta signala frå distrikta på alvor i si nye og viktige rolle som Klima og Miljøminister, seier fylkesleiar Anders Felde, samstundes som han gratulerer Nordfjordingen Sveinung Rotevatn med ein viktig jobb.

18 par med i mentorordninga i Vestland

Fredag 24.januar var det ei vellukka oppstartsamling for mentorpar i Vestland.

Fredag 24.januar var det ei vellukka oppstartsamling for mentorpar i Vestland.

Kurs i «Praktisk HMS-arbeid» vinteren 2020

Kurs i «Praktisk HMS-arbeid» vinteren 2020

Sjå oversikt over kursa frå Norsk Landbruksrådgiving Vest her.

Gjennomsnittsbruket må styrkast

105 mjølkeprodusentar i Vestland fylke vil selje mjølkekvotar.

122 mjølkeprodusentar i Vestland fylke vil selje mjølkekvotar. Dette syner kor viktig det er å styrke 15 - 30 kyrs bruket i det komande jordbruksforhandlingane skal vi klare å oppretthalde eit landbruk over heile landet seier Anders Felde.

Våre samarbeidspartnere