Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Grunneigarane kan kjenne seg åleine

Luster - synfaring naturskade

- Endringa i lov om erstatning etter naturskade gjer at den einskilde grunneigar står med heile ansvaret for å dokumentere skadene på sin eigedom, seier fylkesleiar Anders Felde

Harald Ålen ny leiar i Stongfjorden

Harald Ålen t.v. og avtroppande leiar Karl andre Gjeldvik t.h.

- Eg har fleire år bak meg i styret og har erfaring frå leiarvervet før så dette kan sikkert gå bra, seier nyvald leiar i Stongfjorden Bondelag Harald Ålen.

-No er det nok

No er det nok

Lisensjakta må framskundast seier Ole Bjarne Hovland, nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag.

E39 og naturskade viktige tema i Jølster

Nokon av deltakarane på årsmøtet i Jølster Bondelag

- Jordvern må vege svært tungt når trasè for E39 frå Skei til Byrkjelo skal vedtakast, heiter det i fråsegna frå årsmøtet i Jølster Bondelag

Rundballeplast engasjerer i Sogn

- Vi har hatt ei fantastisk god ordning med utplassering av containerar i regi av SIMAS, seier leiar i Hafslo Bondelag Claus Rumohr Moe

- Vi må forstå verdien av skogen vår!

Kan skogen vere ein del av løysinga på utfordringane vi har i forhold til klima og sysselsetjing?

Føreseieleg landbrukspolitikk er avgjerande

Styret i Holmedal og askvoll Bondelag

- Vi toler ikkje slike dramtiske endringar som låg føre tidlegare i haust når det gjeld veterinærordninga seier leiar i Holmedal og Askvoll Bondelag Jostein Kumle

Nokon må ta ansvar

Svein Per Ervik

- Vi treng eit eige Bondelag her i nordvest var den klare meldinga frå årsmøtet i Selje- og Stadlandet Bondelag. Svein Per Ervik tok ansvar og vart vald som ny leiar.

Våre samarbeidspartnere