Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Rømmegraut, loddsal og appell for høna

- Eg hadde inga aning om at det kan vere så morosamt på eit årsmøte i eit lokalt Bondelag, seier tilsett i Sogn og Fjordane Bondelag Hanne Lisbeth Nybø etter å ha vore så heldig å få delta på årsmøte i Nordre Gulen Bondelag

Juletreprodusentar på marknadskurs

Deltakarar på juletrekurs

- Det å verte møtt på ein slik måte som vi vart på kurset hos humørbonden var både spanande og utfordrande seier Nina Sofie Gjelsvik frå Bygstad

Fokuserer på det positive

Optimistprisen

- Vi meiner det er viktig å få fram alle positive satsingar i bygda vår og difor deler vi årleg ut pris til ein eller fleire optimistar, seier leiar i Eid Bondelag Knut Tore Nes Hjelle

Da vert viltseminar i mars 2020

Programmet er ikkje heilt klart endå, men det vil handle om ulike aktuelle problemstillingar innan viltforvaltning.

Bygger fjøs til 20 mjølkekyr

Arne Rebni Øvreås, Sigrid Hjørnegård og Anders Felde

- Utan Luster kommune si ekstra satsing på landbruket, ville nok vi ha tenkt oss om ein gong til seier Arne Rebni Øvreås som saman med familien byggjer ny lausdriftsfjøs til 20 mjølkekyr.

Kurs i bekjemping av smågnagarar

Kurs i bekjemping av smågnagarar

Frå 15. oktober 2018 vart det opna for at personar som eig og/eller leiger landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmiddel. Sjå kursinformasjon frå Norsk Landbruksrådgiving her.

- Det kan ofte vere billigare å skifte traktor enn å skifte kone

Det var heldigvis ikkje ekteskapsrådgjeving som var tema på temadag for rekneskapsførarar på Thon Hotel Jølster.

Vil halde fram som eige lag

Leiar i Oppstryn Mathilde Dolern Nesje

- Eg trur vi klarar å engasjere fleire ved å vere eit lokallag som er nærme bonden, i bygda der han bur seier leiar i Oppstryn Bondelag Mathilde Dolen Nesje

Våre samarbeidspartnere