Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Jens Kihl kjem til leiarmøtet

Jens Kihl kjem til leiarmøtet på Thon Hotel Jølster torsdag 14.november.

Mentorordninga i landbruket

Mentorordning i landbruket

Vil du som ny bonde eller bonde i ein utviklingsfase ha ein erfaren diskusjonspartnar? Eller er du ein erfaren bonde som kan tenkje deg å dele erfaring med andre?

Njål Golf held fram som leiar for Lærdal Bondelag

Årsmøte i Lærdal Bondelag

7.november hadde Lærdal Bondelag årsmøte.

Generalsekretæren i Bondelaget: - Sterkt å sjå skadane

Generalsekretæren i Bondelaget: - Sterkt å sjå skadane

- Ein forstår kor sterke naturkreftene er, seier generalsekretær Sigrid Hjørnegård etter rundturen hos ekstremvêrråka bønder i Sogn og Fjordane. Ho krev eit enklare system for naturskadeerstatning.

Opptekne av sjølaksefiske

Styret i Flora Bondelag

- For oss er det viktig å presisere at mange grunneigarar langs kysten har rettar knytt til sjøfiske av laks. Bondelaget må verte flinkare til å balansere seg når ein uttalar seg om laksen for her har ein også medlemer med rettar i havet, vart det mellom anna sagt i årsmøtet i Flora Bondelag.

Yngve Fardal tek over leiarvervet i Høyanger Bondelag

Styret Høyanger Bondelag

- Mi rolle som leiar var meint å vere eit kort mellomspel seier avtroppande leiar i Høyanger Bondelag Inge Brekke. Han er svært glad for at Yngve Fardal no tek over som leiar.

Skattekurs på Skei

5. og 6.november var over 80 deltakarar frå samarbeidande rekneskapskontor samla på Thon Hotel Jølster for skattekurs.

Lærerik årsmøterunde

- Det er interessant å få reise rundt på årsmøterunda i fylket seier styremedlem Kari Sigrun Lysne. Ho har mellom anna vitja fleire lokale Bondelag i Nordfjord

Våre samarbeidspartnere