Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Presentasjonar frå samlinga til unge bønder på Skei

Presentasjonar frå samlinga til unge bønder på Skei

Her finn du nokre av presentasjonane som vart nytta under samlinga for unge bønder på Skei.

Årdal Bondelag vurderer samanslåing med Lærdal Bondelag

Ole Bjarne Hovland i midten

- Vi er ikkje så mange aktive bønder att i Årdal kommune, så ei samanslåing med Lærdal Bondelag kan vere ei bra løysing for oss, seier leiar Ole Bjarne Hovland.

Gode spørsmål frå ein aktiv gjeng

Gode spørsmål frå ein aktiv gjeng

Under spørjetimen på leiarmøte fekk panelet bryne seg på mange, gode spørsmål frå dei frammøtte.

Bonden har ei viktig rolle å spele i beredskapsarbeidet

- Beredskap sett ut i livet handlar om evne til å gjere praktisk arbeid i ein svært pressa situasjon. Difor er kunnskapen til bøndene viktig i beredskapsarbeidet, sa mellom anna varabrannsjef i Jølster Arve Dvergsdal i innleiinga til leiarmøtet.

Importen av landbruksvarer truar norsk matproduksjon

Hildegun Gjengedal

- Importen av jordbruksvarer er etterkvart vorten svært stor og legg eit stort press på korleis vi kan utvikle norsk landbruk både når det gjeld volum og inntening, sa Hildegun Gjengedal i si innleiing til leiarmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag.

Det krevst politisk kløkt og entusiasme

Jens Kihl

- Skal annleisfylket Sogn og Fjordane, med busetnad i heile fylket, kunne utvikle seg vidare trengst det dyktige politikarar som verkeleg ser verdien det er i å ha folk buande i heile Vestland sa Jens Kihl då han innleia til leiarmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag på Skei i dag.

Kaffiprat i Hyen

Kaffiprat i Hyen

Måndag 11.november inviterte Hyen Bondelag til kaffiprat. Tema for kvelden var framtida til norsk mjølkeproduksjon. Møtet samla 32 personar.

Optimisme på Veitastrond

Styret i Veitastrond Bondelag

- Jammen var da kjekt å få representere fylkeslaget på årsmøte i Veitastrond Bondelag, seier ein oppglødd nestleiar i fylkesstyret Ole Bjarne Hovland

Våre samarbeidspartnere