Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige og bondelagsleder Lars Petter Bartnes signerer ny samarbeidsavtale.

Det viktigste for oss har vært å sikre våre medlemmer det beste forsikringstilbudet vi kunne få, og med spesielt gunstige betingelser for ungdom.

Kristen Grov held fram som leiar for Gloppen Bondelag

Årsmøte i Gloppen Bondelag

Årsmøtet til Gloppen bondelag var på Gloppebua midt i Sandane sentrum. Laget har 223 medlemmar og er veldig aktive på verving.

Nedskalering av mjølk, plastinnsamling og kommunale vegar

30.oktober hadde Fjærland Bondelag årsmøte på bygdahuset.

30.oktober hadde Fjærland Bondelag årsmøte på bygdahuset.

No kan du bli med på mentorordninga i landbruket

No kan du bli med på mentorordninga i landbruket

Vil du som ny bonde eller bonde i ein utviklingsfase ha ein erfaren diskusjonspartnar? Eller er du ein erfaren bonde som kan tenkje deg å dele erfaring med andre? Då er mentorordninga midt i blinken for deg.

Thomas Rastad held fram som leiar for Aurland Bondelag

Årsmøte i Aurland Bondelag

Tysdag 19.november hadde Aurland Bondelag årsmøte. På programmet sto mellom anna jordvern, salteforbod og besøk av ordføraren.

Vervedag i Sunnfjord

Vervedag i Sunnfjord

Verveutvalet i Sogn og Fjordane Bondelag inviterte lokallagsleiarane i Naustdal og Førde med på vervedag på Bondelagskontoret.

Langt frå skoddeheimen :)

Styret i Gaular Bondelag

- Gaular Bondelag er ikkje i nærleiken av å vere så skoddelagde som det kan sjå ut til på biletet ler fotografen Nils Magne Gjengedal. Tvert imot !

- Vi er ikkje årsaka til klimakrisa, vi er ein del av løysinga!

2.nestleiar Frøydis Haugen heldt innleiing på dag 2 på leiarsamlinga.

Våre samarbeidspartnere