Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Kurs på Mo vinteren 2019

Kurs i landbruket

Sjå kursoversikt her.

Sporing og lisensjakt

Sporing og lisensjakt

Snøen er kome fleire stader i landet, og du kan no bidra til sporing av rovdyr.

Lyst å jobbe i Sogn og Fjordane Bondelag?

Jobbe hjå oss?

Ved fylkeskontoret i Førde har vi ledig eit års vikariat som rådgjevar frå 01.05.2019 med høve til tidlegare start.

Takkar av etter 36 år ved jordbruksskulen på Mo

Takkar av etter 36 år ved jordbruksskulen på Mo

I fire tiår har tenestebustaden på internatskulen vore heimen hans. Trygve Jacobsen (69) har levd tettare på nye generasjoner bønder enn dei fleste. I haust stempla skuleleiaren ut.

Regjeringa ignorerer kommunane sine åtvaringar om myrforbod

Anders Felde

Fleire kommunar i Sogn og Fjordane åtvarar mot å innføre forbod mot nydyrking av myr og meiner dette vil skape negative konsekvensar for matproduksjonen og næringsutviklinga i fylket. Regjeringa meiner på si side at myrforbodet ikkje vil påverke landbruket i Sogn og Fjordane og gjev forbodet grønt lys.

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrpolitikk

Nå må Erna ta ansvar og sørge for at Stortingets bestandsmål overholdes!

Våre samarbeidspartnere