Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Inspirerande møte med etos, patos og logos

- Da, høyrest jo litt gresk ut, og da er rimeleg nærme sanninga sa føredragshaldar Marianne Østengen då ho sist veke skulle forklare, 30 ivrige kvinnlege tillitsvalde i landbruket sine organisasjonar, kva etos, patos og logos betyr.

Leiv Arne tek over roret i Olden Bondelag

- Eg er innstilt på å ta min del av ansvaret som leiar i Olden Bondelag, seier nyvald leiar Leiv Arne Egset

Bli med i mentorordninga Bonde hjelper bonde!

Bli med i mentorordninga Bonde hjelper bonde!

Mentorordninga Bonde hjelper bonde går ut på at du som er fersk bonde under 40 år gjer ein formell avtale med ein erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartnar i drifta gjennom eitt år. Ordninga omfattar alle produksjonar, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.

Agroteknikk 2018

Agroteknikk 2018

8. -11. november er det Agroteknikk i Lillestrøm, og her kan ein sjå det beste og nyaste av maskiner/utstyr til landbruket. 3. klassingane frå jordbruksskulen på Mo er på plass, sjå glimt av kva dei opplever her.

Camilla Avedal Ulvik held fram som leiar i Fjaler og Hyllestad Bondelag

Måndag 29.oktober hadde Fjaler og Hyllestad Bondelag årsmøte.

Måndag 29.oktober hadde Fjaler og Hyllestad Bondelag årsmøte.

Utfordrande marknad for landbruksplast

- Bransjeavtala for innsamling av landbruksplast gjeld, men vi er på ei minimumsløysing slik stoda er no seier fylkesleiar Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag.

Thomas Rastad held fram som leiar i Aurland Bondelag

Thomas Rastad held fram som leiar i Sogn og Fjordane Bondelag

23.oktober hadde Aurland Bondelag årsmøte.

Kan vestlandsbonden gå føre?

Kan vestlandsbonden gå føre?

Tysdag 6.oktober arrangerte Landbruksselskapet i Sogn og Fjordane fagdag om klima og plast. Sjå video og bilder frå den vellukka dagen her.

Arkiv

Våre samarbeidspartnere