Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

- Har full drift så langt

Me tok ein prat med Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet.

Me tok ein prat med Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet.

Kven bør vinne den nasjonale kulturlandskapsprisen 2020?

Norsk Kulturarv skal også i år dele ut ein nasjonal kulturlandskapspris. No treng dei tips til gode kandidatar.

Norsk Kulturarv skal også i år dele ut ein nasjonal kulturlandskapspris. No treng dei tips til gode kandidatar.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

- Me har stengt ostebaren elles går det som normalt

- Me har stengt ostebaren, elles går det som normalt

Me tok ein prat med Anders Østby, fungerande Meierisjef hjå TINE Meieriet Vik i Sogn.

Har du høyrt om arbeidsplassen.no?

Har du høyrt om arbeidsplassen.no?

På Arbeidsplassen har NAV samla nye, sjølvbetjente løysingar som gjer at jobbsøkarar og arbeidsgjevarar kan finne kvarandre.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Aukar beredskapen

- Me har sett i gang tiltak

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Våre samarbeidspartnere