Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

- Vi bryr oss om kvarandre

- Vi ynskjer å hjelpe

Korona-viruset endrar kvardagen til folk. No ynskjer Gloppen Bondelag å strekke ut ei ekstra hand til medlemmene sine.

Det er avgjerande at bøndene held matproduksjonen oppe som normalt

Det er avgjerande at bøndene held matproduksjonen oppe som normalt

-Heile matindustrien har skjerpa rutinane slik at vi held flyten av mat gåande. Det vil sikre at folk får handla i butikkane, og ingen treng å hamstre, seier Anders Felde.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

2019: Frå gode avlingar til dramatiske naturkrefter

2019: Frå gode avlingar til dramatiske naturkrefter

2019 vart eit godt fòrår, men nok ein gong synte naturkreftene sin styrke i ekstremveret som råka deler av Førde, Jølster og Gloppen. Her kan du lese årsmeldinga for 2019.

Seniorkurset utsatt

Seniorkurset er ein av fleire arrangement som vert råka av tiltaka som er iverksett for å redusere smittefaren av Koronaviruset.

Flytt lisesnjaktperioden for ulvejakt utanfor ulvesona fram att til 1. oktober

- Da er heilt uhøyrt at det ikkje skal vere mogleg å felle ulv i beiteprioritert området på hausten her hos oss seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Ole Bjarne Hovland, i ein kommentar til brevet frå fylkesårsmøtet til Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn.

- Akkurat no syns eg det er veldig vemodig

- Akkurat no syns eg det er veldig vemodig

Henriette Sunde tok ikkje attval, og gjekk ut av styret til Sogn og Fjordane Bondelag etter årsmøtet 6.mars.

Våre samarbeidspartnere