Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Open Gard i Sogn og Fjordane

Open Gard i Sogn og Fjordane

I år vert det arrangert Open Gard på fem ulike stader i fylket vårt, sjå oversikt her.

Ber om krisepakke etter ekstremtørke

Tidligere denne uka fikk statsministeren selv se konsekvensene av ekstremtørken. Nå ber landbruket om en krisepakke.

Jordbruket har i dag bedt om en krisepakke gjennom en tilleggsbevilgning til jordbruksavtalen.

Oppfordrar bøndene til 3.slått

Om fôrsituasjonen

Fylkesleiar Anders Felde pratar om årets avlingar, og kva ein kan gjere om ein maglar fôr.

- Utfordringar med beiteskade

Sak om hjort

Hjorteskadar på dyrka mark har auka, no ber nestleiaren i Sogn og Fjordane Bondelag fleire søke skadefellingsløyve.

Våre samarbeidspartnere