Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Asle Magne tek eit nytt år

- Ja, eg har no vore leiar nokon år, men med svært gode medhjelparar i styret så går jo dette som ein leik, seier ein humoristisk leiar Asle Magne Ellingsund i Eikefjord Bondelag

- Det har vore rekordavlingar på både potet og gulrøtter

Lærdal Grønt

Sogn og Fjordane Bondelag har besøkt Lærdal Grønt.

Godt oppmøte på årsmøte i Gaular Bondelag

- Da er kjekt at det kom godt med folk og fleire kvinner til årsmøtet vårt, seier påtroppande leiar i Gaular Bondelag Margun Myrmel Øren

Rekordavlingar hjå Per Hjermann

Per Hjermann

Sogn og Fjordane Bondelag har besøkt Per Hjermann i Lærdal.

Landbruket sine pluss i klimarekneskapen må kome fram

- Vi tykkjer rett og slett at klimadiskusjonen har fått heilt feil fokus. Da er fotosyntesen som skapar liv på jorda, ikkje flyturane til New York seier leiar i Fjærland Bondelag Anders Skarestad

Bli med på vinnarlaget

- Bli med på vinnarlaget

- Vi treng deg med på vinnarlaget, seier fylkesleiar Anders Felde. Sjå video med leiaren i Sogn og Fjordane Bondelag her.

Kurs i «Praktisk HMS-arbeid»

Kurs i «Praktisk HMS-arbeid»

Oversikt over kurs i Sogn og Fjordane hausten 2018.

Stein Kåre Karstensen held fram som leiar i Davik/Ålfoten Bondelag

Stein Kåre Karstensen held fram som leiar i Davik/Ålfoten Bondelag

25.oktober klokka 20.00 hadde Davik/Ålfoten Bondelag årsmøte.

Våre samarbeidspartnere