Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Har du høyrt om arbeidsplassen.no?

Har du høyrt om arbeidsplassen.no?

På Arbeidsplassen har NAV samla nye, sjølvbetjente løysingar som gjer at jobbsøkarar og arbeidsgjevarar kan finne kvarandre.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Aukar beredskapen

- Me har sett i gang tiltak

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

- Det er ein spesiell situasjon

Nettundervisning

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

- Vår jobb er å forsyne befolkninga med mat

Nortura

Me tok ein prat med Eivind Fonn, fabrikksjef på anlegget til Nortura i Førde.

Våre samarbeidspartnere