Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Det grøne gullet i skogen

Den ligg som eit grønt teppe over bakken, og luktar herleg kvitlauk. No er det tid for å hauste ramslauk, nordens kvitlauk.

- Meld frå snarast, og hald trygg avstand!

Kva skal du gjere dersom du ser fiberduk/plast som sit fast i linjenettet?

Sol og varme - Endeleg!

Snø og kulde er forrige vekes gufs. No viser våren si vakre side med sol, grøne bøar og beitande dyr.

Smittevernrettleiar er på plass

Smittevernveileder er på plass for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Smittevernrettleiaren er på plass for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Glimt frå Bonde-TV

Glimt frå Bonde-TV

I dag er det sau og lam i alle kanalar når Bondelaget arrangerer Bonde-TV. Klikk deg inn å sjå flotte filmar og bilder frå dei fantastiske sauebøndene våre.

Ein annleis Open Gard i år

Ein annleis Open Gard i år

Grunna koronasituasjonen vert det ein annleis Open Gard i 2020.

Våronn, måling, tilbygg og rømmegraut

Korleis er annleis-våren 2020, og blir det rømmegraut på 17.mai?

Klimagrep kan gje 1300 færre fjøs i Vestland enn forventa i 2030

Klimakur

Dersom regjeringa følger Klimakur 2030 kan det bety ei stor nedbygging av landbruket i Vestland. Det syner ei fersk utgreiing frå AgriAnalyse.

Våre samarbeidspartnere