Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Glimt frå setra og gårsdagens #bondetv

Ei lita oppsummering av alle dei fine bidraga om seterslivet som kom inn gjennom #bondetv i går. Tusen takk til engasjerte og flinke bønder!

Stølsdrift før i tida

Marie Nicolaisen, avdelingsleiar ved Sunnfjord Museum har fortalt oss litt om tradisjonar og tru kring stølsdrifta før i tida.

Rikeleg med grønsaker frå Lærdal

- Ein merkar at hotell og storkjøkken ikkje er heilt på topp, seier dagleg leiar i Lærdal Grønt, Knut Rune Bøe. Men han ser ikkje svart på sesongen.

Opnar for gratis deltaking på Bondens Marked

For å stimulere til auka sal vert det no opna for gratis deltaking på Bondens Marked og salsmesser for lokalmat. Dette skjer som følgje av innspel frå Norges Bondelag.

Viktig å alltid ha med i sekken på tur i utmark

Fleire tusen sauer og lam er no sleppt på utmarksbeite i fylket. Dette skjer i ein situasjon der vi kjenner til at det er store rovvilt som ulv og jerv i fylket. Vi håpar på at rovviltet ikkje vil drepe sau og lam, men vi må ha beredskap for at det kan skje. Difor kjem vi her med råd på kva alle som går på tur i utmarka i fylket bør ha i sekken.

Verv eit medlem i sommar!

Norges Bondelag køyrer i gang sommarkampanje på verving. Verv eit medlem, og du er med i trekninga av ein flott premie.

God sommar

- Sjølv om sommaren brukar å vere ei roleg tid i organisasjonsarbeidet, så er den ikkje det for våre medlemer. Sogn og Fjordane Bondelag er budd på at det kan oppstå saker som krev at vi er på denne sommaren også, seier fylkesleiar Anders Felde

Bonden er viktig for beredskapen i bygdene våre

Møte med Sogn Brann og Redning IKS

- Det syner seg gong på gong at handlingskraftige bønder er ein svært viktig del av beredskapen kring om i alle bygdene våre, sa nestleir i fylkeslaget Ole Bjarne Hovland i møte med representantar fro Sogn Brann og Redning IKS

Våre samarbeidspartnere