18 par med i mentorordninga i Vestland

Av Marita Skeie,
  • Tips en venn om denne siden

Fredag 24.januar var det ei vellukka oppstartsamling for mentorpar i Vestland.

 

Mette Fleten, prosjektleiar i NLR, orienterte om mentorordninga.

 

- I år er det 18 par med i mentorordninga i Vestland, fortel Mette Fleten.

Mentorordninga er ei ordning der ein inngår ein formell avtale med ein kollega, om å bistå som diskusjonspartner i drifta. Mentoren må vera ein erfaren produsent innan tradisjonelt landbruk, eller andre landbruksbaserte næringar. Produsenten som får mentorhjelp må vera ny produsent eller ein som skal gjere store endringar i drifta.

- Dette er ei god ordning fordi ordninga gjer at dei som er nye i landbruket blir godt ivaretatt, og lukkast med dei satsar på. Dette med nettverksbyggning er også viktig, sånn at dei vert i næringa dei skal satse på og kjem inn i eit miljø.

 

Vellukka dag

ØVING: Her har deltakarane ei øving i kommunikasjon.

 

Deltakarane har gjennom dagen fått orientering om mentorprosjektet, lært om offentleg forvaltning av landbruket og kva Innovasjon Norge kan tilby nye bønder.

Dei har fått presentasjon av god kommuniksjon, og mot slutten av dagen fekk deltakarane signere ein avtale. Avtalen vart signert av regionkontakt i NLR, mentor og den nye bonden.

Gjennom året skal mentor og den nye bonden ha fem møter.

- Målet med møta er å oppnå den målsettinga som er avtalt partane mellom seier Feten.

 

Les gjerne meir om mentorordninga her.

 

 

 

 

 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Våre samarbeidspartnere