18 par med i mentorordninga i Vestland

Av Marita Skeie,
  • Tips en venn om denne siden

Fredag 24.januar var det ei vellukka oppstartsamling for mentorpar i Vestland.

 

Mette Fleten, prosjektleiar i NLR, orienterte om mentorordninga.

 

- I år er det 18 par med i mentorordninga i Vestland, fortel Mette Fleten.

Mentorordninga er ei ordning der ein inngår ein formell avtale med ein kollega, om å bistå som diskusjonspartner i drifta. Mentoren må vera ein erfaren produsent innan tradisjonelt landbruk, eller andre landbruksbaserte næringar. Produsenten som får mentorhjelp må vera ny produsent eller ein som skal gjere store endringar i drifta.

- Dette er ei god ordning fordi ordninga gjer at dei som er nye i landbruket blir godt ivaretatt, og lukkast med dei satsar på. Dette med nettverksbyggning er også viktig, sånn at dei vert i næringa dei skal satse på og kjem inn i eit miljø.

 

Vellukka dag

ØVING: Her har deltakarane ei øving i kommunikasjon.

 

Deltakarane har gjennom dagen fått orientering om mentorprosjektet, lært om offentleg forvaltning av landbruket og kva Innovasjon Norge kan tilby nye bønder.

Dei har fått presentasjon av god kommuniksjon, og mot slutten av dagen fekk deltakarane signere ein avtale. Avtalen vart signert av regionkontakt i NLR, mentor og den nye bonden.

Gjennom året skal mentor og den nye bonden ha fem møter.

- Målet med møta er å oppnå den målsettinga som er avtalt partane mellom seier Feten.

 

Les gjerne meir om mentorordninga her.

 

 

 

 

 

Maskinførarkurs 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer maskinførarkurs. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Bli med på seniorkurs 18.mars!

Dette er kurset for deg som no eller innan kort tid skal overdra garden til neste generasjon, avvikle drift og framleis forvalte garden, eller deg som skal selje garden.

Anders Felde

Vi kan ikkje ete oss ut av klimakrisa

- Vi har inngått ei avtale med regjeringa for å kutte i landbruket sine utslepp innan 2030. Vi har også låge utslepp allereie samanlikna med dei fleste land i verda, og vi arbeider kvar dag for eit endå lågare klimaavtrykk av norsk matproduksjon, men vi kan IKKJE ete oss ut av klimautfordringa seier Anders Felde i ein kommentar til dagens presentasjon av Klimakur 2030

Dette skjer i Sogn og Fjordane Bondelag

Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte 2020

Thon Hotel Jølster - Skei

Våre samarbeidspartnere