Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Tal jerv må reduserast kraftig !

Ole Bjarne Hovland

Ferske tal frå Rovdata syner at det minst har vore 63 ynglingar av jerv i 2020. Stortinget sitt vedtekne bestandsmål er 39 årlege ynglingar. - Dette gjev ein uhaldbar situasjon for beitenæringa. Kraftige verkemiddel må kome for å få ned bestanden av jerv, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland.

Aktivt lag i Naustdal

Årsmøte Naustdal Bondelag

- Aktivt møte, med god drøs, gode og interesante diskusjonar og innspel, prega årsmøtet i Naustdal Bondelag sist veke, seier styremedlem Gry Ingvild Agjeld som representerte fylkeslaget i årsmøtet.

Skivebom frå matvarekjedane at bonden er grunn til auka matprisar

Utsegna kjem frå fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag som ein kommentar til Coop sin kommunikasjonssjef Bjørn Takle Friis sin påstand på riksdekkande media om at jordbruksoppgjeret og bøndene er grunnen til at prisane på mat aukar meir enn andre varer.

Kalvekos frå barneskuleelevar

I haust tok Heidi Ringstad i Askvoll i mot 2. klasse ved Askvoll skule på gardsbesøk.

Engasjert gjeng i Eikefjorden

Styret i Eikefjord Bondelag

- Litt spent, men mest kjekt på mitt første oppdrag som utsending til lokallagsårsmøte, seier 1. vara til fylkesstyret Ellen Eiken som representerte fylkeslaget på Eikefjord Bondelag sitt årsmøte

Landbrukets Klimakalkulator lansert i dag

Klimasmart Landbruk

- Dagens lansering av klimakalkulatoren er ein milepæl for landbruket sitt klimaarbeid. Det vil framleis vere trong for å utvikle kalkulatoren vidare i tråd med bruken og erfaringane ein gjer seg, seier fylkesleiar Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag

Høyrt om Bondeboka.no?

Bondeboka

Ikkje? Nettsida bondeboka.no har ambisjon om å vere ein oppdatert og “to the point”-kunnskapsbase for bonden i Vestland fylke, der ein får svar på forvaltningsrelevante spørsmål i bondekvardagen, seier tilsett hos fylkesmannen i Vestland Bastian Hoffmann

Renate Rendedal held fram som leiar i Balestrand Bondelag

Rendedal, leiar, lokallag

- Det var eit knakande kjekt årsmøte i Balestrand Bondelag, seier fylkeslaget sin representant Kari Sigrun Lysne. Flott for medlemene at Renate Rendedal held fram som leiar, for ho er jammen flinke smiler Kari Sigrun.

Våre samarbeidspartnere