Nyhende frå Sogn og Fjordane Bondelag

Njøs frukt og bærsenter 100 år!

Det er på sin plass å gratulerer Njøs frukt og bærsenter - 100 år! Ei viktig bedrift for utvikling av nye bær- og frukttypar.

Viktig å alltid ha med i sekken på tur i utmark

Fleire tusen sauer og lam er no sleppt på utmarksbeite i fylket. Dette skjer i ein situasjon der vi kjenner til at det er store rovvilt som ulv og jerv i fylket. Vi håpar på at rovviltet ikkje vil drepe sau og lam, men vi må ha beredskap for at det kan skje. Difor kjem vi her med råd på kva alle som går på tur i utmarka i fylket bør ha i sekken.

Grøntutvalet i Norges Bondelag kjem til Lærdal og Leikanger

Kål frå Lærdal

- Det er viktig for oss å syne fram våre område som gode område for å kunne auke produksjonen av frukt-, bær og grønsaker, seier styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag og medlem i Grøntutvalet Kari Sigrun Lysne

Kven står bak konkurransen Familiefarmen?

Kven er det som står bak konkurransen Familiefarmen?

Eit (sol)strålande prosjekt!

I fjor vart det montert solcellepanel på taket på fjøsen til Sogn Jord- og Hagebruksskule. Korleis har dette fungert?

Sommarvikar som veterinær i Gloppen i 26 år

Gjengedal Aarbergsbotnen

Kva i alle dagar får ei kvinne som i kring 30 år har vore busett i Trøndelag, og som no er tilsett i eit konsulentselskap med fokus på næringsutvikling til å halde fram som ferievikar for veterinærane i Gloppen? undra Nils Magne Gjengedal seg på.

Under- og overgraut til olsok

Under- og overgraut har lang tradisjon som festmat på merkedagar, bryllaup og som sengjamat. So god at ein nybakt far frå Breim skal ha sagt det var det beste med å bli far...

KSL-revisor under korona-pandemien

Me har snakka med ein KSL-revisor om kva tiltak dei har gjort under korona-pandemien. Les saka og få tips til bruk av KSL-systemet ditt.

Våre samarbeidspartnere