26. oktober kl. 19.30 avholder Snåsa Bondelag årsmøte på Snåsa hotell. Det blir servert kveldsmat til alle som deltar, og i tillegg kommer Tore Rennan fra Nord-Trøndelag Bondelag for å informere om nyheter fra sentralt hold.

På sakslisten til årsmøtet står følgende oppført:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Behandling av styrets årsmelding
4. Behandling av regnskap og revisor sin melding
5. Rapport fra Snåsa Frørenseri
6. Valg
a) Valg av leder for 1år
b) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år
c) Valg av 5 varamedlemmer
d) Valg av 3 utsendinger til årsmøte i N-T Bondelag
e) Valg av 3 varautsendinger til årsmøte i N-T Bondelag
f) Valg av 2 revisorer med varamedlemmer
g) Valg av valgkomite
7. Fastsetting av godtgjørelse til leder og kasserer
8. Arbeidsplan for 2018

Fullt program og årsmelding kan du lese her.