Ungdomsskole og videregående skole

  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag vil gjerne bidra til at ungdom blir kjent med landbruk som næring og får informasjon om utdanning og yrke i landbruket.

Kontakt Bondelagets fylkeskontor hvis skolen ønsker å få bønder på besøk eller finne gårder å besøke.

I nettbutikken, under kunnskapsmateriell, finnes materiell som kan brukes i skolen.

Informasjon om utdanning og yrke

Landbruk er en kompetansenæring og Norges Bondelag ser stort behov for økt rekruttering til landbruksutdanning på alle nivå. Se nettsiden Landbruksutdanning.no, der finnes også en side med materiell for å informere om utdanning og arbeid i landbruket.

Aktiviteter

Enkelte lokale bondelag samarbeider med ungdomsskoler om aktiviteter som:

  • Trygg på jobb - med landbruk som eksempel: En heldagsaktivitet med fokus på sikkerhet.
  • Landbruksspillet: En heldagsaktivitet for 10. klasse der 2-4 bønder blir med i klasserommet en dag.
  • Praktisk gårdsarbeid: Et opplegg som kan gjennomføres som del av fag i ungdomsskolen eller som kurs på kveldstid. Gjennomført teori og praksis tilsvarer "Avløserkurs for nybegynner".

Lenkesamling - skole

Denne siden inneholder lenker som kan være til nytte både for elever, lærere og bønder som samarbeider med skolen. Noen av lenkene er til sider på engelsk, dansk og svensk.

Barneskole

Her finnes noen aktivitetsopplegg til bruk i skolen eller ved gårdsbesøk. Materiellet passer sammen med heftene i serien "...boka" mi som kan bestilles i nettbutikken.

Kontakt mellom skole og bonde

En bonde kan komme på besøk i klasserommet, eller klassen kan besøke bonden hjemme på gården. Det finnes ca 520 lokale Bondelag i Norge. I lokallagene finnes skolekontakter som kan hjelpe skolene i lokalmiljøet å finne en gård å besøke eller en bonde som kan besøke skolen. Ta kontakt med Bondelagets fylkeskontor for å finne ut om det finnes et lokallag i ditt lokalmiljø. Bondelagets fylkeskontor kan også gi tips om aktuelle besøksgårder i fylket.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere